Sådan kommer du igang med WebEdit

WebEdit styres fra administrations delen som du får adgang til ved at indtaste "/admin/" efter Deres WebEdit adresse. Inde i administrations modulet, kan du begynde at designe din hjemmeside.

Her er en kort gennemgang af hvordan du kan komme godt i gang med din nye WebEdit hjemmeside !

Ide / Skitse
Før du begynder at arbejde på at designe din Hjemmeside med WebEdit er det en god ide hvis du skaber en overordnet ide om hvordan hjemmesiden skal se ud, evt. ved at tegne en hurtig skitse på et stykke papir.

Design / Layout
WebEdits layout bestemmes af hvordan det aktive "skin"
i adminstrations delen er sat op. De finder "skins" under fanebladet "Design" i administrationen.  Der er mulighed for at lave sit layout stort set som man selv ønsker det. Du kan læse mere om hvordan man arbejder med skins og se forskellige eksempler på layout typer under WebEdits hjælp funktioner "Sådan ændres din hjemmesides udseende"

Indhold / implementering
N
år du er tilfreds med dit WebEdits skin, altså hvordan din side rent grafisk ser ud på skærmen, kan du gå videre med at lave de enkelte sider og deres indhold. Dette gøres under fanebladet "Dokument administration". Du kan læse mere om hvordan under hjælp